พฤษภาคม 8, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

‘พล.อ.จำลอง’ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมชมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 2019โรงเรียนในพื้นที่ กรงปีนัง จ.ยะลา

แชร์เลย

ทีมข่าว SPMnews ยะลา..

( 16 ก.ค 63) ที่โรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา และผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านสะเอะ ตลอดจนสาธารณสุขอำเภอกรงปินังและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ พลเอก จำลอง คุณสงค์ ได้เข้าพบปะมอบขวัญกำลังใจแก่ ครู นักเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนบ้านสะเอะ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณอาคารต่าง ๆ มีการวัดไข้นักเรียนทุกคน ให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมการเรียน หรือกิจกรรมอื่นตามวิถี New Normal รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ในการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนด

นอกจากนี้พลเอกจำลอง คุณสงค์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เป็นที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสะเอะและสถาบันปอเนาะตันรบียตุลเอาลาดิลอิสลามียะห์ และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดมาตรการรับมือและป้องกันโรคโควิด-19 ของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลา และสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง ซึ่งได้จัดแสดงการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของนักเรียน ครู และบุคลากร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้มั่นใจว่าสถานศึกษาในจังหวัดยะลาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียนทุกคน

//////////////////////////////////////////////////

 

 

 16 total views,  6 views today