ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ธุรกิจภาคเอกชนหนุน ศอ.บต. ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หวังเป็นแหล่งทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แชร์เลย

ธุรกิจภาคเอกชนหนุน ศอ.บต. ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      หวังเป็นแหล่งทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (31 ตุลาคม 2560)  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต.   พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สศส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ร้อยโท สุรกำพล อดุลยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และคณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมหารือแนวทางด้านการสนับสนุนงบประมาณและกำหนดมาตรการด้านการเงิน สินเชื่อ และอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ เป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน         อย่างเต็มศักยภาพ

พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร  กล่าวว่า  การปรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ ต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ      พี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้มีการลงทุนเพื่อให้เกิดการผลิตและมีการแปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อยอดที่ยั่งยืน ทั้งนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่พร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่      ให้เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในโอกาสนี้มีการหารือถึงแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินตามหลักศาสนาอิสลามที่มีข้อกำหนดที่ชัดเจน โดยธนาคารอิสลามพร้อมที่จะสนับสนุนให้สอดคล้องกับแนวทางและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข่าว.ภาพ/ นายอับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จังหวัดยะลา

 697 total views,  2 views today

You may have missed