วันอังคาร , สิงหาคม 11 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / เปิดผนึก ข้อเสนอ ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา เตรียมยื่น ครม.สัญจร ที่จะลงพื้นที่ชายแดนใต้

เปิดผนึก ข้อเสนอ ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา เตรียมยื่น ครม.สัญจร ที่จะลงพื้นที่ชายแดนใต้

คณะรัฐมนตรี หรือ  ครม. สัญจร ในวันที่ 20-21 มกราคม ที่จะมีขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง ดร.ดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะ ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา ได้ทำหนังสือ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ในเรื่อง    ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในพื้นที่

เรียน    ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกพรรณ  วิลาวัณย์)

กระผม ดร.ดุลยรัตน์ บูยูโส๊ะ  ผู้บริหารโรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในฐานะประธานชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลาต้องขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพยายามเปิดเวทีให้ได้มีการเสนอรับฟังปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้สะท้อนปัญหาต่างๆ กลับไปยังต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาด้วย จากประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมาประมาณ 15 ปี รวมถึงประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยน ร่วมคิด ร่วมลงมือทำในนามของสมาคมฯ ชมรมฯ เครือข่ายต่างๆ ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ เพื่อการสร้างมาตรฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย

สำหรับปัญหาของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากความไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะหรือแม้กระทั่งศูนย์ตาดีกาต่างๆ ในนามของชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา ขอยืนยันว่า      ทุกองค์กรมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างในเรื่องของการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางชมรมฯ ขอเสนอแนะแนวทางในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.ปัญหาเรื่องนักเรียนซ้ำซ้อน ซึ่งปัจจุบันนี้ ตั้งแต่มีการใช้ระบบตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน   13 หลักในการตรวจสอบทำให้มีผลดีขึ้น แต่อยากนำเสนอให้มีการใช้โปรแกรมเดียวกันในการตรวจสอบ     ทุกสังกัด ข้อมูลต่างๆ จะได้ชัดเจนมากขึ้น

  1. เรื่องเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอนำเสนอให้ทางต้นสังกัดจ่ายตรงมายังครู โดยตัดสัดส่วนจากเงินอุดหนุนประจำเดือนออก ให้อำนาจโรงเรียนในการบริหารจัดการแค่เงินอุดหนุนอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ก็ให้ทางต้นสังกัดเป็นผู้ควบคุมดูแล
  2. สวัสดิการเรื่องการรักษาพยาบาล เบื้องต้นต้องขอบคุณท่านที่ได้ผลักดันให้มีการเพิ่มงบประมาณจาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท แต่ในความเป็นจริงแล้ว ณ เวลานี้ สิทธิสวัสดิการนี้ยังด้อยกว่าสิทธิรักษาฟรีของประชาชนทั่วไป ซึ่งกระผมขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 ยกเลิกกองทุนสงเคราะห์แล้วให้ครูใช้สิทธิรักษาฟรีเหมือนกับประชาชนทั่วไป

3.2 บูรณาการกองทุนสงเคราะห์กับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี โดยเงินงบประมาณ จำนวน150,000 บาท ให้ครูได้ใช้สิทธิในสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่าห้องพิเศษหรือค่าอื่นๆ ที่ใช้สิทธิรักษาฟรีไม่ได้

3.3 บูรณาการกองทุนสงเคราะห์กับกองทุนประกันสังคม เพราะเงินที่ส่งกองทุนอยู่ตอนนี้ทั้งหมด 12% แต่ประกันสังคมส่งแค่ 10% ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยลดงบประมาณจากภาครัฐไปอีกหนทางหนึ่งด้วย   

  1. ปัญหาเรื่องนโยบายการตรวจลายนิ้วมือเพื่อทำประวัติของบรรดาโต๊ะครูและผู้สอนในสถาบันปอเนาะและสถาบันการเรียนการสอนตาดีกา ซึ่งมีแนวโน้มจะดำเนินการนโยบายนี้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยในอนาคต และเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ กระผมในฐานะคนกลางมีความเข้าใจในเจตนาของทั้งสองฝ่าย โดยเทียบเคียงกระบวนการนี้กับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำเป็นจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำประวัติใน ก.พ.7 ทางชมรมขอเสนอทางออก โดยแต่งตั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นคนของรัฐแล้วใช้กระบวนการของการแต่งตั้งข้าราชการมาเทียบเคียง จะได้ไม่เกิดความรู้สึกว่ากำลังถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
  2. เน้นการกระจายอำนาจให้กับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ให้มีความอิสระในการดำเนินการบางกิจกรรมเพื่อการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เห็นควรเพิ่มเติมงบพัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะหน่วยงานในพื้นที่จะมีความเข้าใจถึงความต้องการให้ดีกว่าหน่วยงานส่วนกลาง

ในการนี้ ทางชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา หวังว่าแนวทางที่นำเสนอจะมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่บ้าง หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมายังท่านด้วย     ในส่วนลึกกระผมแอบคาดหวังและฝันถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ผ่านการดำเนินการตามนโยบายของท่านในอนาคตอันใกล้นี้

 

(ดร.ดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะ) ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา   ( 20 มกราคม 2563)

About Oxegen

Check Also

อิสลามศึกษา ในคุก มิติใหม่ การเรียนศาสนาจังหวัดสงขลา

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *