Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / เริ่มแล้ว มลายูเดย์ @ ยะลา อย่างยิ่งใหญ่ ในบรรยากาศความเป็นมลายู สื่อวัฒนธรรมพื้นที่ หวัง เปิดประตูสู่อาเซียนอย่างแท้จริง

เริ่มแล้ว มลายูเดย์ @ ยะลา อย่างยิ่งใหญ่ ในบรรยากาศความเป็นมลายู สื่อวัฒนธรรมพื้นที่ หวัง เปิดประตูสู่อาเซียนอย่างแท้จริง

บุหงา รายา  รายงาน…

 (8 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 19.00 น. ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา พลตรี สมพล ปานกุล  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า เป็นประธานในงาน Melayu day @ yala โดยมี นายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  Mr.Mohd Afandi Abu Baka  กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา  Mr.Fachry Sulaiman กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเพื่อการแข่งขันว่าว 3 ประเภทและนิทรรศกาลงานแสดงเกี่ยวประเพณีและวัฒนธรรมมลายูในพื้นที่ พร้อมจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคับคั่ง

พลตรีสมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวถึงการจัดงานมลายูเดย์ @ ยะลา ครั้งที่ 6 ว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม  การจัดกิจกรรมต่างๆจึงต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมมลายูเดย์ @ ยะลา ทำให้พี่น้องประชาชนในแหลมมลายูเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น ให้เข้าใจถึงวิถีวัฒนธรรมบนแหลมมลายู ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันอันเป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านวิชาการและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สิ่งที่ดีงามในแหลมมลายูให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมลายูท้องถิ่นของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การจัดขบวนแห่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลายู ขบวนแห่จากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสสลาม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามแบบหัวเมืองเก่า ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองสายบุรี เมืองฟาตอนี เมืองยะหริ่ง เมืองหนองจิก เมืองยาลอ เมืองระแงะ เมืองรามันห์ของชาวมลายูและชุดสตรีสยาม พร้อมด้วยขบวนเสริมจากชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา และสถานศึกษาต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา การแข่งขันทักษะวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ การแสดงแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆที่สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ดี การจัดงาน Melayu Day @Yala ในทุกปี ได้รับร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจังหวัดยะลาทุกครั้ง ถือเป็นความสำเร็จในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งการเปิดประตูอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงด้วย

////////////////////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

สถานการณ์ไข้เลือดออกนราธิวาส ระบาดหนัก !! ยุงลาย ตัวพาหะนำโรค คร่าชีวิตไปแล้ว 3 ราย

มูฮัมหมัดวาฟี ม …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *