วันจันทร์ , มิถุนายน 17 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / ชาวจะแหนร่วมจัดงานวิชาการและวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาศให้เด็กแสดงความสามารถ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.”ทวี” เป็นเกียรติเปิดงาน

ชาวจะแหนร่วมจัดงานวิชาการและวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาศให้เด็กแสดงความสามารถ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.”ทวี” เป็นเกียรติเปิดงาน

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ รายงาน…

( 11 มกราคม พ.ศ. 2562) ที่ โรงเรียน บาโงยดุรียัน อิสลามศึกษา ม. 2 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นายมะรอบี โดยหมะ ผู้ได้รับใบอนุญาติ โรงเรียน จัดกิจกรรมวิชาการและ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติ อดีต เลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานในพิธี เปิด พร้อมด้วย นายอับดุลเล๊าะ หลงหนิ ว่าทีผู้สมัคร สส. เขต 7 สงขลา รองคณะกรรมการอิสลามจ.สงขลา ผู้นำศาสนาในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ครู ผู้ ปกครอง นักเรียน โรงเรียน บาโงยดุรียัน อิสลามศึกษา เข้าร่วม 500 คน
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  เรื่องการศึกษาการศึกษาทำให้คนมีความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญ ปัจจุบันเราจะหนีไม่พ้นการศึกษา จะต้องมีความรู้หรือมีทิศทางไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง ดังนั้นเราจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องทำให้เด็กที่มีความรู้คือมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้ การจะมีคุณธรรมได้ต้องเริ่มที่เรียนศาสนา ดังนั้นในการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นการศึกษาที่มีคุณธรรมนำ ไม่ว่ารัฐจะพยายามจัดการศึกษา ในบางครั้งมีโรงเรียนประถมแต่พี่น้องเป็นมุสลิม ก็จะไปสอนศาสนาในโรงเรียนตาดีกา ซึ่งถ้าไปศึกษาประวัติของตาดีกากับโรงเรียนประถมในอดีต และพี่น้องที่เป็นโต๊ะครูเป็นผู้ปกครองก็อยากใช้สถานที่โรงเรียนประถม มาสอนสำหรับเด็กเรียนศาสนาในวันหยุด ก็อาจจะเป็นความคิดที่ไม่กว้างพอของผู้บริหารในขณะนั้น จึงไม่ยอมให้ใช้สถานที่ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีตาดีกาตามมัสยิดอยู่ทั่วไปในพื้นที่

ถือว่าเรื่องการศึกษาทำให้คนมีความรู้จึงมีความสำคัญมาก และการศึกษาที่ถูกต้องยังเชื่อมั่นว่าเป็นการศึกษาที่ทำให้เด็ก ทำให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมประกอบกับความรู้ การเรียนศาสนาทำให้เด็กมีคุณธรรมเป็นการเรียนเพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมายชีวิต ส่วนวิชาสามัญเป็นวิธีการที่คนมีความรู้มากถ้าจิตใจไม่มีคุณธรรมหรือไปทุจริตคอรัปชั่นหรือให้ปฏิบัติตามใช้ความรู้ไปหาผลประโยชน์ก็เป็นอันตรายต่อสังคมวันนี้พอไปมองถึงการศึกษาเราก็พบว่าทั่วโลกก็ยอมรับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัยอนุบาลและวัยเด็กคนกลุ่มนี้จะมีความสำคัญมากผมจึงขอชื่นชม อนาคตอยู่ที่การศึกษา วันนี้เราอยากจะเอาสันติสุขกลับมาสู่ในพื้นที่ต่างๆ ผมก็พยายามหานิยามคำว่าสันติสุข ให้เป็นรูปธรรม ผมคิดว่าสันติสุขต้องมีการศึกษา ที่ทำให้คนที่มีความรู้ เพราะไม่มีอะไรชนะความรู้ไปได้ คนให้ไปศึกษาและต้องไม่ปิดกั้นความรู้จนเกินไปจะต้องยอมรับความรู้สึก ทุกอย่างแล้วมาไตร่ตรองใช้ศาสนา สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ล้วนที่ต้องใช้ความรู้และอุดมการณ์ พรรคประชาชาติ เชื่อว่า มนุษย์มีคุณค่า มีศักยภาพ ดังนั้นเมื่อมีมนุษย์มีคุณค่า มีศักยภาพ แม้จะมีความแตกต่าง หลากหลายยังไงก็ตาม จะต้องให้เกียรติ และให้ความเท่าเทียมกัน เราจึงส่งเสริมที่เรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรม คือการต้องเคารพและให้เกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมนุษย์มีคุณค่า ได้เขียนในนโยบายว่าตอนนี้ต้องไม่ใช่แค่ปัจจัยในการพัฒนาเพราะปัจจัยเป็นเรื่องนอกกายมนุษย์ต้องเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการศึกษา เราจึงมีเขียนนโยบาย ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงปริญญาตรี พรรคประชาชาติ จะต้องส่งเสริมให้คนเรียน เพราะเราเชื่อว่าคนที่มีการศึกษาจะทำให้ประเทศได้กำไร ยังประเทศสิงคโปร์ ๆเขาไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีที่ดิน ไม่มีป่าไม้ ไม่มีผลไม้เหมือนเรา แต่เพราะมนุษย์เขาให้ความสำคัญกับการศึกษา ดังนั้นพรรคประชาชาติ จึงถือว่าได้ว่าเป็นพรรคการศึกษา เรียกว่าเป็นพรรคที่สร้างคนให้ความเท่าเทียมกันโดยใช้สิทธิ์เสมอกัน การศึกษาที่เห็นว่าที่นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ปกติเวลาการศึกษาเขาจะใช้ครูเป็นศูนย์กลาง ในอดีตและตอนหลังก็มาใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง การศึกษาที่ดีต้องใช้ทั้งครู นักเรียนและสภาพแวดล้อมชุมชนสังคมมาร่วมกันเรียกว่าโรงเรียน ไม่ได้เรียกโรงสอน ทุกคนต้องมาร่วมเรียนกัน


นายมะรอบี โดยหมะ ผู้ได้รับใบอนุญาติ โรงเรียนบาโงยดุรียัน อิสลามศึกษา กล่าวว่า โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเล็กๆมีพื้นที่ 30 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 320 คน และมีครู 22 คน มีคนขับรถรับส่งนักเรียนไปกลับอีก 12 คน นอกจากนี้ ปีหน้า เราจะเปิดสอบ ในชั้นมัธยมปีที่ 1 และปีที่ 2 ด้วย ซึ่งเราได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 75 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเน้นหนักในวิชาการ ของการอ่านอัลกุรอ่านกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน มาตลอด 3 ปีที่ได้เปิดโรงเรียน ครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมวิชาการและงานวันเด็กแห่งชาติเป็นปีแรก ก็รู้สึกดีใจมากที่ผู้ใหญ่ความสำคัญมาเยี่ยมและเข้าใจการศึกษา เชื่อว่าการศึกษาเราจะต้องพัฒนา

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

ขนส่งเบตง จ.ยะลา เชิญชวน ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งแรกของอำเภอเบตง หมวดอักษร กค ” กิจการก้าวหน้า การค้าร่ำรวย” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *