วันอาทิตย์ , กันยายน 15 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “ โครงการเด็กทุนลุกเหรียง ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “ โครงการเด็กทุนลุกเหรียง ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้  (กลุ่มลูกเหรียง)  ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 16 ภายใต้การขับเคลื่อน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการการปกป้อง ซึ่งดำเนินการด้านสิทธิเด็ก การยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน  การสร้างพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้โครงการ Peace  Please จำนวน 12 ชุมชน โครงการโรงเรียนปลอดภัย จำนวน 36 โรงเรียน และโครงการการมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ จชต. ประเด็นการช่วยเหลือ เยียวยา ภายใต้การดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านเคสรายใหม่ โครงการเด็กทุนลูกเหรียง  และโครงการส่งเสริมอาชีพคุณแม่สมาชิกบ้านลูกเหรียง  และประเด็นส่งเสริมการพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม กระบวนการเสวนาเพื่อนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย

ซึ่งจากการดำเนินงานของกลุ่มลูกเหรียงที่ผ่านมาทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที่มีใจบุญร่วมระดมทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการความไม่สงบให้ได้ศึกษาเล่าเรียนสามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ จำนวน 16 คน และกำลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 174 คน

( 19 ตุลาคม 2561) ที่ ลานกิจกรรมบ้านลูกเหรียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายปริชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  “ โครงการเด็กทุนลุกเหรียง ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561  แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มลูกเหรียงจ จำนวน 84 คน โดยมี  พันเอก ระลึก พันธ์ลิมา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข นางสุนิสา  รามแก้ว  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดยะลา นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา นางวรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และผู้ปกครองเข้าร่วม

นายปริชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. กล่าวว่า ขอชื่นชมในความตั้งใจต่อการดำเนินงานของกลุ่มลูกเหรียงที่สามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตลอดมา  ศอ.บต.เห็นการเติมโตในการดำเนินงานของกลุ่มฯ และพร้อมให้การการสนับสนุนด้านการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นแนวทางที่จะสร้างให้เยาวชนเป็นคนดี เป็นคนเก่งและในวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมหยิบยืนสิ่งดี ๆ ให้ทุก ๆ คนนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจเรียนหนังสือและค้นหาตัวเองว่าตนชอบอะไรหรือมีความถนัดอะไรแล้วเดินหน้าสร้างตัวเองให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไป

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ได้ร่วมพบปะและสร้างขวัญกำลังใจโดยได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ที่นี้คือบ้านลูกเหรียง ที่นี้เป็นที่รวมของคนดี คนเก่ง มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ให้การสนับสนุนเพื่อให้น้อง ๆ ทุกคน ๆได้รับการดูแลให้กำลังใจและมอบโอกาสทางการศึกษาขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือต่อไป

นอกจากนี้  รองเลขาธิการ ศอ.บต.ได้มอบทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้แก่นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มอีกด้วย

/////////////////////////////////////////////

บุหงา รายา รายงาน  

(รพี มามะ บรรณาธิการข่าว) 

About Oxegen

Check Also

สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมจัดงาน 1 ทศวรรษครุวีรชน อุทิศแด่ครูผู้สูญเสียจากไฟใต้

ทีมข่าว ปัตตานี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *