Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / พิธีมอบโล่ห้องสมุดและมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทย มุ่งพัฒนาภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีมอบโล่ห้องสมุดและมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทย มุ่งพัฒนาภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.บุญรักษ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ ได้รับมอบหมายจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช ศธ. เป็นประธานสรุปงานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย จชต และมอบโล่ห้องสมุดคุณภาพ 140 โรงเรียนและเกียรติบัตรครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 750 คน ณ โรงแรม southern viwe ปัตตานี มีนายสนิท แย้มเกษร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดย ดร ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ สพป.สงขลา เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ภาษาไทย จชต เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแนวนโยบายของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆให้ได้ และการสอบเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จะต้องใช้ภาษาไทยในการคัดเลือกทั้งสิ้น ซึ่งขณะนี้ผลการสอบวัดภาษาไทยระดับชาติ ผลการพัฒนามีระดับการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน ทั้งโรงเรียนของรัฐ เอกชนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีระดับดีขึ้นมาก มีผู้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องลดลง โดยมีเป้าหมายในปี 2561-2564 จะต้องไม่มีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในพื้นที่ ลดลง อย่างเป็นระบบ โดยในปี2564 จะต้องไม่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในพื้นที่ โดยใช้แนวทาง Active learning การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ เป็นต้น


เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการจัดการสื่อการเรียนการสอน และพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมไปพัฒนานักเรียนให้มีผลการสอบที่ดีขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายได้ตั้งไว้ว่า “นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 ”

และการพัฒนาห้องสมุดคุณภาพ ให้มีหนังสือภาษาไทย ไว้เสริมความรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านทุกโรงเรียน โดยในปีนี้ ได้สร้างห้องสมุดต้นแบบไปแล้วจำนวน 140 โรงเรียน และจะขยายต่อไปจนครบทุกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในปี 2564 โดยดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมามอบโล่ห้องสมุดคุณภาพดีเด่น 140 โรง และครูผู้สอนภาษาไทยที่ผ่านการพัฒนา รุ่นที่ 1 จำนวน 750 โรง รวม 750 คน จึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่มีความมุมานะ ตั้งใจ และมีความเพียรพยายาม ที่จะทำให้ห้องสมุดที่มีอยู่แล้ว เป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัดที่กำหนดและผ่านการประเมินจนได้รับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจครูผู้สอนภาษาไทยทั้ง 750 คน ที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ และร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพร่วมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาไทยให้เกิดเป็นรูปธรรม


กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) หรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระยะ 4 ปี เป็นกรอบในการพัฒนาระยะ 4 ปี โดยมีเป้าหมายชัดเจน ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 จะต้องลดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้หรือการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 30๐ ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ10 และเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 จะต้องไม่มีเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในพื้นที่ คือ ร้อยละ 0

SPMCNEWS​ ​ปัตตานี

About Dsky

Check Also

ตุรกีมอบทุนศึกษาศาสนาที่ตุรกีปีละ 10 ทุนแก่นักเรียนยากจนแต่ผลการเรียนดี

ตูแวดานียา มือร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *