Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนวิว อำเภอสุไหงโกล ก จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. คัดเลือกเจ้าของ 10 กิจการชายแดนใต้ พัฒนาต่อยอดด้านธุรกิจ รองรับเมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนวิว อำเภอสุไหงโกล ก จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. คัดเลือกเจ้าของ 10 กิจการชายแดนใต้ พัฒนาต่อยอดด้านธุรกิจ รองรับเมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนวิว อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้  ในโครงการ “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่นำโดย ดร.กฤษณ์ ฉันทจิราพร  (Consul General UN-DESA)  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กงสุลใหญ่กิติมาศักดิ์  สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย  นายไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม KCTA นางสาวเภตรา สว่างเวียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักประสานนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายการประชุมเป็นผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   จำนวน 10 กิจการ รวมจำนวน 20 คน เข้าร่วม

 

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ค้า ที่มีศักยภาพในอนาคต  ซึ่งครั้งนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้สู่ความเป็นเลิศแห่งเมืองเศรษฐกิจ “City Of Commerce” ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 10 กิจการ เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยได้ร่วมกับศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล (SCM-ITC) ซึ่งเป็นตัวแทน Licensed Partner ของศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมขององค์การการค้าโลก (WTO) และสหประชาชาติ (United Nation) ซึ่งจัดการอบรมหลักสูตร (Supply Chain) สำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ให้สามารถสร้าง Brand อัตลักษณ์ คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับตลาดที่กว้างขึ้นต่อไป

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

–SPMCNEWS–

About Dsky

Check Also

ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันฟื้นฟูการเดินรถไฟเส้นทางจากสุไหงโกลก จ.นราธิวาส สู่ประเทศมาเลเซียเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและพัฒนาเศรษฐกิจ

­­รพี มามะ บรรณ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *