Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชนในการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชนในการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชนในการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว


วันนี้ (9ก.ค.61) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชนในการเตรียมตัวเป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยมีผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชน จากบ้านบ่อน้ำร้อน บ้าน กม.19 ต.ตาเนาะแมเรา บ้าน กม.32 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ต.อัยเยอร์เวง และชุมชนบ้านกาแป๊ะกอตอใน เทศบาลเมืองเบตง จำนวน 210 คน เข้าร่วม


นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเบตง กล่าวว่า “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ถือเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง โดยสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชน เน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุนชนของตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ประกอบกับการดึงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานในชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล


พัฒนาการอำเภอเบตง กล่าวอีกว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม 5 หลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก 3.การพัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว 4.เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และ5.ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จะนำผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชน ไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพในชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

   

ภาพ/ข่าว

อะดีนันท์  มะลี /Spmc News อ.เบตง จ.ยะลา

About Dsky

Check Also

บักแตงโม โดยวงฮันแนว เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ทลายเกิน 80 ล้านวิว หันมาดูลีลา ผู้สูงวัยนราธิวาส แบบ ฮา ฮา บ้าง

หลังจากที่เพลง  …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *