วันอาทิตย์ , พฤษภาคม 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / 10 มิถุนายน 61 ณ ห้องประชุมหะยีสุหลง ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี การประชุม แต่งตั้ง อนุกรรมการประจำสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

10 มิถุนายน 61 ณ ห้องประชุมหะยีสุหลง ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี การประชุม แต่งตั้ง อนุกรรมการประจำสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

10 มิถุนายน 61 ณ ห้องประชุมหะยีสุหลง ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี การประชุม แต่งตั้ง อนุกรรมการประจำสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหะยีสุหลง ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามฯ โดยมี สโลแกนที่ว่า “สำนักคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี เป็นของประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม และนโยบายของประเทศ” และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ครั้งนี้ มีจำนวน ทั้งสิ้น 45 คน โดยมาจาก หลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิด เสนอแนะ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นพลังในการร่วมปฏิบัติงาน ในกรณีที่สำนักงาน คณะกรรมการอิสลาม มีภารกิจงานสำคัญๆ โดย จะมีโครงสร้าง การบริหารงาน แบ่งเป็น คณะกรรมการต่างๆ อาทิ คณะกรรมการดูแลเด็กกำพร้า คนยากจน อนาถา คนพิการ ผู้ประสบภัย คณะกรรมการดูแลหญิงหม้าย การศึกษา ศาสนสถาน การดูแลตรวจสอบการร้องทุกข์ และคณะกรรมการดูแลการประชาสัมพันธ์  เพื่ิอให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

ทางด้าน นายซอลาฮุดดีน หะยียูโซ๊ะ เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการ ว่าดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ ได้มีการเลือก ประธาน คือ นายอิสหาก ลาเตะ รองประธานคนที่ 1 นายมูฮำหมัด เบญจเศรษฐ์ รองประธานคนที่ 2 นายอะฮามะ เตะ และ เลขานุการ คนที่ 1 นายยาเบ็น  เรืองจรูญศรี  เลขานุการ คนที่ 2 เจะนูยี  มะ และให้มีผล ในการดำเนินงานต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 1 มีการแจ้งบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ที่ 7/2561 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2561 มีวาระจนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรายละเอียด คือ 1.ร่วมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ตามภารกิจของงาน และความเหมาะสม 2.เสนอแนะความคิดเห็น  3.เป็นเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานผ่าน สื่อมวลชน 4.ร่วมปฏิบัติงาน นอกพื้นที่ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้ ประสบการณ์ของอนุกรรมการ 5.เข้าร่วมกิจกรรม และพลังในการร่วมปฏิบัติงาน 6.เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สำนักงานคณะ กรรมการอิสลาม

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น นโยบายและยุทศาสตร์ ปี 61 ทางฝ่ายเลขานุการ จะมีการนำเสนอโครงการฯ ต่างๆ ให้ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังปัตตานี เป็นผู้พิจารณาโดย ต้องผ่านการคัดกรอง จากอนุกรรมการประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีต่อไป

ภาพ/ข่าว/ รุซดี  เจะและ SPMCNEWS ปัตตานี

About Dsky

Check Also

รอมฎอน กับ การดูแลสุขภาพร่างกาย และสิ่งที่ควรรู้

ข้อมูล สาธารณสุ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *