กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม 12 ประเทศ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เยี่ยมชมเมืองงามหลากวัฒนธรรม วีถีชีวิตประชาชน ของดีชายแดนใต้ ในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม

แชร์เลย

ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ
บดินทร์ เบญจสมัย


คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม 12 ประเทศ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เยี่ยมชมเมืองงามหลากวัฒนธรรม วีถีชีวิตประชาชน ของดีชายแดนใต้ ในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมประจำปี 2567
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม 12 ประเทศ เพื่อเยี่ยมชมเมืองงามหลากวัฒนธรรม วีถีชีวิตประชาชน ของดีชายแดนใต้ ในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสารสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567 ณ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะทูตโลกมุสลิม 12 ประเทศ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมชมเมืองงามหลากวัฒนธรรม วีถีชีวิตประชาชน ของดีชายแดนใต้ พูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจและนักศึกษาในพื้นที่ ในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คณะทูตกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับสถานการณ์ใน จชต. ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล การดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในชายแดนใต้แก่คณะทูต 12 ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้


โดยคณะทูต 12 ประเทศที่ ลงพื้นที่ 3 จชต. ในวันที่ 11-13 มิ.ย. 2567 ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตและผู้แทนต่างประเทศประจำประเทศไทย 8 คน ได้แก่ เอกอัครราชทูตบรูไน เอกอัครราชทูตอียิปต์ เอกอัครราชทูตอิหร่าน อุปทูตประเทศมาเลเซีย มัลดีฟ ไนจีเรีย และรองหัวหน้าสำนักงานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย รองหัวหน้าสำนักงานสถานกงสุลใหญ่อุซเบกิสถาน และ เอกอัครราชทูตไทยที่ประจำการในต่างประเทศ มีจำนวน 4 คน คือเอกอัครราชทูตประจำกรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เอกอัครราชทูตประจำกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การทางเดินทางเยือนพื้นที่ของเอกอัครราชทูตประเทศโลกมุสลิมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงในพื้นที่สู่สายตาชาวโลก ที่สำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดความสัมพันธ์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ เนื่องจากจะมีการสื่อสารแบบ two-way communication ในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ ซึ่งคณะฯ ที่จะเดินทางมาในพื้นที่ครั้งนี้ มีบทบาทสำคัญทางความคิดต่อประเทศโลกมุสลิม รัฐบาล จึงต้องการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุน พร้อมนำเสนอความสามารถและศักยภาพของพื้นที่ให้คณะฯ ได้เห็น เพื่อเป็นโอกาสที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจังหวัดปัตตานี มีการจัดแสดงนิทรรศการผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายชบาปัตตานี” ผลิตภัณฑ์ชุมชนฮาลาล (สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าฮาลาล) ณ โรงแรมซีเอส เยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี พร้อมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 3 อิหม่ามประจำมัสยิด และผู้นำศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ณ มัสยิดกลาง จากนั้นเดินทางต่อไปยังกลุ่มยาริงบาติก อำเภอยะรัง ชมการสาธิตการทำผ้าบาติก เพื่อนำเสนอการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีที่มีความโดดเด่นในการผลิตผ้าบาติกทำมือ โดยใช้เทคนิคดั้งเดิมผสมผสานนวัตกรรมสมัยใหม่ จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลาต่อไป

 

 38,714 total views,  114 views today

You may have missed