กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้การตำรวจนราฯ ปล่อยแถว สนธิกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมกองกำลังภาคประชาชน พิทักษ์ 13 อำเภอนราธิวาส มาตรการปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ ห้วงเทศกาลวันลอยกระทง

แชร์เลย

ผู้การตำรวจนราฯ ปล่อยแถว สนธิกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมกองกำลังภาคประชาชน พิทักษ์ 13 อำเภอนราธิวาส มาตรการปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ ห้วงเทศกาลวันลอยกระทง

(27 พ.ย.66) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานอาคารด้าน อุทยานเรียนรู้ ทีเคพาร์ท เขตเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส
พล.ต.ต.ไมตรี สันตยากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธาน ให้โอวาทและปล่อยแถว การบูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครรักษาดินแดน ร่วมกับกองกำลังภาคประชาชน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ) เทศกิจ และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยในเขตเมืองเศรษฐกิจขั้นสูงสุด และห้วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการปล่อยแถวกำลังอย่างพร้อมเพรียง
ในการการปล่อยแถว บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ เขตพื้นที่อำเภอจังหวัดนราธิวาส ในห้วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันนี้ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้กำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ประชาชน ในห้วงเทศกาลลอยกระทง 2566 ประกอบกับสถานการณ์ด้านการข่าว และเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามอยู่นั้น ทางตำรวจภูธรภาค 9 และหน่วยในสังกัด มีความมุ่งหวังที่จะทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย หน่วยกำลังในพื้นที่ทุกฝ่าย ได้บูรณาการกำลังร่วมกัน รักษาความปลอดภัยพื้นที่ เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ในห้วงเทศกาลลอยกระทงประจำปีนี้ โดยกำหนดการปฏิบัติใช้กำลังของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับกองหนุนในพื้นที่ ทำการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ และลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจไม่ประจำที่ ในพื้นที่เขตเมือง และรอบเขตเมืองจุดสำคัญ ใช้กำลัง ชุดปฏิบัติการสืบสวน ของกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส และชุดปฏิบัติการการข่าว กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เข้าตรวจสอบ ตรวจค้นเป้าหมาย หอพัก บ้านเช่า พื้นที่ support site รอบเขตต้องสงสัย ใช้กำลัง ทสปช., เทศกิจ, อปพร. มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย และเครือข่ายภาคประชาชน เฝ้าระวังจุดเสี่ยง ย่านการค้า ระบบสาธารณูปโภค และสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์เมืองนราธิวาส เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อำนวยการ ควบคุม และประสานการปฏิบัติ ของกำลังภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น เกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของไทยดังกล่าว

 

 57,163 total views,  8 views today

You may have missed