ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ว่าฯนราธิวาส ยันการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

แชร์เลย

ผู้ว่าฯนราธิวาส ยืนยันการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขณะที่จังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนการใช้เงินบริจาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเร่งซ่อมสร้างบ้านเป็นอันดับแรก ที่ประชุมอนุมัติเงินช่วยเหลือแล้ว 25,799,180 ล้านบาท ส่วนพรุ่งนี้จะประชุมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันนี้ 10 ส.ค.66 เวลา 13.30 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคฯช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ในครั้งนี้ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคเหตุอัคคีภัย ตามคำสั่ง 3048/2566 ลงวันที่ 4 ส.ค.66 จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิงบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยคณะกรรมการบริจาคฯดังกล่าว มีทั้งข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนผู้ประสบภัย และผู้แทนสื่อมวลชน ร่วมพิจารณาฯซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ เป็นไปตาม 4 รายการ ดังนี้ 1.การสมทบการซ่อมสร้างบ้านเบื้องต้น ในวงเงิน 20,000,000 บาท (คงอยู่ในบัญชี)

ซึ่งในวันพรุ่งนี้(11 ส.ค.66) จะมีการประชุมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรี กรณีเงินช่วยเหลือฯที่ยังไม่เพียงพอ ในการประเมินราคาช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนหน้าที่ จำนวน 682 ครัวเรือน ภายหลังจากตรวจสอบฯพิจารณาล่าสุดจำนวนครัวเรือน 649 หลัง มูลค่า 147,482,995 บาท โดยมีการอนุมัติเงินทดรองราชการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส จ่ายเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยไปแล้ว และเร่งรัดจ่ายส่วนที่เหลือต่อไป 2.การจ่ายเงินผู้ประสบภัยในแต่ละครัวเรือน 4,738,000 บาท(จ่ายในวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566)

สำหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 1-3 คน จำนวน 306 หลังคาเรือน จะมีการจ่ายคัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 1,530,000 บาท สำหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก 4-6 คน จำนวน 276 หลังคาเรือน จะมีการจ่ายคัวเรือนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 2,208,000 บาท ส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิก 7 คนขึ้นไป จำนวน 100 หลังคาเรือนจะมีการจ่ายคัวเรือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท 3. การดำเนินการจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,053,680 บาท และ4. การจ่ายค่ารถนำส่งผู้เสียชีวิตที่จ.ลพบุรี จำนวน 7,500 บาท โดยในที่ประชุมคณะกรรมการฯอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 25,799,180 บาท

โดยการเบิกเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์มี่นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นคณะกรรมการร่วม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาในการเบิกเงิน โดยเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ลงนามอนุมัติเงินช่วยเหลือฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ตระหนักอยู่เสมอว่า หัวใจสำคัญของการช่วยเหลือ เร่งด่วน คือการซ่อมสร้างบ้านแก่ผู้ประสบภัยฯโดยด่วน บรรเทาความเดือดร้อน โดยล่าสุดมีการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยไปแล้ว 261 หลัง ซึ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน

สำหรับยอดเงินบริจาคล่าสุด ณ วันที่ 10 ส.ค.66 เวลา 17.00 น. เป็นเงิน 30,666,376.23 บาทขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯมูโนะ ใช้ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯมูโนะ เลขบัญชี 905-3-66122-0 ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส โดยแจ้งบัญชีทางการช่วยผู้ประสบภัยผ่านบัญชีจังหวัดนราธิวาสมีเพียงบัญชี 1 เดียวพร้อมสร้างความมั่นใจว่าความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยมูโนะอย่างแน่นอน

 

 129,375 total views,  2 views today

You may have missed