ตุลาคม 1, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อำเภอเบตงปล่อยแถวตรวจค้นภายในเรือนจำ ป้องกันและปราบปรามสิ่งของต้องห้ามไม่อนุญาตในเรือนจำ

แชร์เลย

อำเภอเบตงปล่อยแถวตรวจค้นภายในเรือนจำ ป้องกันและปราบปรามสิ่งของต้องห้ามไม่อนุญาตในเรือนจำ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายศรชัย ตลาสุข ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายวิรัติ อุสมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภองานป้องกัน สมาชิก อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตงที่ 3 เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนที่ 445 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเบตง เข้าร่วม

นายศรชัย ตลาสุข ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง กล่าวว่า การดำเนินการจู่โจมตรวจภายในเรือนจำ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาตภายในเรือนจำ ทั้งได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ต้องขัง ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาต ตลอดจนสารเสพติดในปัสสาวะผู้ต้องขังแต่อย่างใด

 102,078 total views,  4 views today

You may have missed