กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“บิ๊กป้อม” ลงนราธิวาส ยันยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ ก่อนเปิดเวทีปราศรัย มั่นใจยกทีม ส.ส.

แชร์เลย

รพี มามะ  งาน..

“บิ๊กป้อม” ลงนราธิวาส ยันยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ ก่อนเปิดเวทีปราศรัย มั่นใจยกทีม ส.ส.
..(17 มีนาคม 2566) เวลา 15.30 น. ที่ นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่ อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมคณะ พร้อมพบปะ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ กว่า 1,000 คน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รับทราบปัญหาการทับซ้อนที่ดินทำกินดังกล่าว เป็นระยะเวลา 33 ปี ซึ่ง กพต.มอบหมายให้ ศอ.บต. ประสานทุกกระทรวง และหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินงาน โดยขณะนี้ได้เกิดผลสำเร็จในระดับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นเรื่องของส่วนกลาง ที่จะมีการดำเนินการให้มีโฉนดแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนมั่นใจในการใช้ชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ดูแลครอบครัว โดยมอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานดำเนินการ จัดทำพื้นที่ให้เป็น one Map พร้อม เร่งทุกส่วนดำเนินการให้เร็วที่สุดแล้ว

ด้าน นายวัน แก้วสุกใส ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมปิเหล็ง จำกัด กล่าวขอบคุณรัฐบาล ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการเร่งรัดหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ซึ่งเห็นความตั้งใจและจริงใจของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน มีที่ดินทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด รวมทั้งมีพื้นที่ป่าพรุ ประมาณ 361,860 ไร่ ส่งผลให้เกิดปัญหาทับซ้อนระหว่างที่ทำกินของประชาชนและที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐเกือบทุกพื้นที่ ทั้ง 13 อำเภอของ จังหวัดนราธิวาส สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งสวนยางพารา สวนผลไม้ และทำนาข้าวในพื้นที่ลุ่ม กรณีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยทำกินในเขตนิคมสหกรณ์ปีเหล็ง เนื้อที่ จำนวน 31,413 ไร่ ซึ่งทับซ้อนกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าพรุ จำนวน 27,467 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา และทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำบางนรา แปลงที่ 1 จำนวน 15,388ไร่ ซึ่งประชาชนมีความเดือดร้อน จำนวน 1,344 ครัวเรือน ไม่สามารถนำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ในกรณีที่ได้รับการจัดที่ดินในสหกรณ์นิคม (กสน.5) ที่ออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปยื่นขอออกเอกสารสิทธิได้ ทั้งนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะนี้มีผลความคืบหน้าเป็นลำดับ
ต่อมา.ที่ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด่านชายแดนพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

โดยทันทีที่เดินทางมาถึง รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาจากนายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อาทิ สถิติมูลค่านำเข้า-ส่งออกสินค้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา สินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูงสุด คือ ไม้แปรรูป อันดับ 2 คือ ปลาทะเลทั้งตัวแช่เย็น อันดับ 3 ยางมะตอย สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด ในปีงบประมาณ 2565 คือ ปลาทั้งตัวแช่เย็น อันดับ 2 คือ แป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป อันดับ 3 คือ ของเบ็ดเตล็ดบริโภคได้

รองนายกรัฐมนตรียังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ที่ในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในห้วงวันหยุดหรือเทศกาลจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจราจรแออัดและเกิดความไม่สะดวกซึ่งหากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ไทย-มาเลเซีย) แห่งที่ 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส – เมืองรันเตาปันจัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ข้อตกลง IMT-GT เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำอีก 1 สะพาน คู่ขนานกับสะพานเดิม ที่เป็นหนึ่งในโครงการที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผลักดันแล้วเสร็จ จะทำให้ยกระดับการสัญจรผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น
จากนั้นวันเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐได้เปิดเวทีปราศรัย ที่สวนมิ่งขวัญประชา อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส นำโดยพล.อประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ,ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า โดยมี นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 จ.นราธิวาส,นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ หรือ หมอแว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 1 จ.นราธิวาส,นายฮามีร ซารีคาน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 4 และ นายอามินทร์ มะยูโซะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พปชร.เขต 2 จ.นราธิวาส ให้การต้อนรับ มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังนับหมื่นคน

ด้านพล.อ.ประวิตร กล่าวปราศรัยว่า พรรคพลังประชารัฐของเรา ใจถึงพึ่งได้ ผมเป็นคนพูดไม่เก่ง แต่สามารถทำงานทุกอย่างได้รวดเร็วตามความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอน ผมมาที่นี่ในวันนี้เพราะต้องการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนว่า ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐทุกคนพร้อมแล้วทั้ง 400 เขต โดยเราได้พิจารณาคัดสรรคนดี มีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาทำงานให้กับพี่น้องทุกคน

 

 

 18,126 total views,  4 views today

You may have missed