Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / 19 สิงหาคม 2562 ปัตตานีพร้อมแล้ว !! แถลงข่าว เตรียมจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน “ปัตตานี ไฟต์” ครั้งที่2ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชน จากท้องถิ่น

19 สิงหาคม 2562 ปัตตานีพร้อมแล้ว !! แถลงข่าว เตรียมจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน “ปัตตานี ไฟต์” ครั้งที่2ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชน จากท้องถิ่น

19 สิงหาคม 2562
ปัตตานีพร้อมแล้ว !! แถลงข่าว เตรียมจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1​ ประจำปี 2562 และการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน “ปัตตานี ไฟต์” ครั้งที่2ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชน จากท้องถิ่น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองปัตตานี และสมาคมธุรกิจ
อาหารจังหวัดปัตตานี ร่วมจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรตกอาเซียน เทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 และการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และ แข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน “ปัตตานี ไฟต์” ครั้งที่ 2 ” เพื่อพัฒนาและยกระดับ กิจกรรมส่งเสริมการท่อง เที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักและมีความแปลกใหม่น่าสนใจ อันจะเป็นการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสู่ภายนอก​เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี


ดร.พงษ์เทพ​ ไข่มุกด์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี​ มรดกอาเซียน งานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 18 ประจำปี​ 2562 และการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน “ปัตตานี ไฟต์” ครั้งที่ 2​ พร้อมด้วย นายจรูญ แก้วมุกาคากุล ท่องเที่ยวและคีฬาจังหวัดปัตตานี นายบุญสงวน​ รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พ.ต.ต.อธิป​ แสงวันลอย​ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
นางสาวกำแก้ว เมนาคม นายกสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และ ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดโครงการอาหารปลอดภัย ของ สสส. จังหวัดปัตตานี​ ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกด์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า งานมหรรมมรตกปัตตานี มรดกอาเซียนและเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562จะจัดขึ้น ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ริมแม่น้ำปัตตานี ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม นี้ ระยะเวลา 5 วัน การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี และเพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ “ต้นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ การค้า การท่องเที่ยว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติเป็นสังคมแห่งความหลากหลายที่น่าอยู่ และสันติสุข” และงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นได้


นายบุญสงวน​ ก่อเกียรติพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าของสภานที่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพของการจัดงานในครั้งนี้ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทย รุ่นเยาวชน “ปัตตานี ไฟต์” ครั้งที่ 2 นั้น ถือว่าเป็นการ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยม และเพื่อให้ชาวปัตตานีมีความสุข เพราะชาวปัตตานีเป็นนักสู้ รักในการกีฬา โดยเฉพาะกีฬามวย และขอเชิญชวนชาวปัตตานีทุกท่านร่วมงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน และงานเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เพื่อร่วมรำลึกถึงความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นมาในอดีต ความเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ การอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และส่งเสริมการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี​ นายจรูญ แก้วมุกาดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน และเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 18เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักด้านการท่องเที่ยวและมีความแปลกใหม่น่าสนใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวสู่สายตาบุคคลภายนอก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการนำทุนทางวัฒนธรรม มาเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนพัฒนาเป็นสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักและได้มาตรฐาน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดจากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การตลาดทางด้านเชิงรุก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาเยือนเชิงสินค้า การพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานี เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้มากขึ้นภายในงานครั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะได้พบกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมการประกวดสาธิต และออกร้านจำหน่ายอาหาร ปัตตานี-อาเซียน “เมนูอาเซียนสร้างสรรค์” ทั้งอาหารคาว-หวาน-เครื่องดื่ม กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมนูอาเซียน จากเชฟที่มีชื่อเสียง กิจกรรมการแสดงบนเวทีทั้งของท้องถิ่นและระดับอาเซียน กิจกรรมการประกวดและจัดแสดงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอาเซียนทั้งในรูปแบบดั่งเดิมและแบบ
ผสมผสาน (Modern) กิจกรรมจัดบูธนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวปัตตานี กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทย รุ่นเยาวชน “ปัตตานี ไฟต์” ครั้งที่ 2 และอื่นๆอีกมากมาย

SPMC.News.ปัตตานี

About Dsky

Check Also

ผู้บัญชาการพล.15 ย้ำ “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอ” ลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าแก้ปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำ ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ทีมข่าวเฉพาะกิจ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *