Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การเมือง / วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ห้องประชุม กองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ห้องประชุม กองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ห้องประชุม กองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันนี้
ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง คือ หัวใจสำคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ผ่านมาประชาขนไทยส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง ไม่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือการเลือกตั้ง ทั้งในระดั บท้องถิ่นและระตับประเทศ ความมุ่งมั่นและพยายามผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส เป็นธรรมขึ้นในประเทศไทยให้เร็วที่สุด และเน้นย้ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมตรวจสอบ ให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในภาพรวม


นายวิชิต เพชรยอด ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตนานี ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น และได้ขอบคุณวิทยากร ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่ปัตตานีให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของสื่อมวลชน กับงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ตลอดจนการนำไปความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบได้บรรลุผลสำเร็จ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดปัตตานี


ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปัตตานี ได้ บรรยาย ในหัวข้อ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย เน้นย้ำ ในเรื่องความพร้อมในการเลือกตั้งในครั้งนี้ และให้ความรู้ในเรื่องการเลือกตั้ง กับระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งได้ให้สื่อมวลชน ได้ซักถามในข้อสงสัยต่างๆ ของกระบวนการเลือกตั้ง โดยส่วนหนึ่ง ทาง กกต.ปัตตานี แจ้งว่า ขณะนี้ มี ผู้ลงทะเบียน ตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดปัตตานี แล้ว ประมาณ 7,000 คน ส่วนเขตจังหวัดปัตตานี 1,400 กว่าคน

โดย วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า คือวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 ซึ่งสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่างหน้านอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ 1 หอบระชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เขตเลอกตั่งที 2 หอประชุมโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
เขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมอำเภอสายบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 4 หอประชุมอำเภอยะรัง
และ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
อำเภอเมืองปัตตานี คือ อำเภอยะหริ่ง อำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอเมืองปัตตานีหอประชุมอำเภอยะหริ่ง หอประชุมอำเภอหนองจิก หอประชุม รร.โพธิครราชศึกษา หอประชุมอำเภอแม่ลาน อำเภอสายบุรี โรงรถกูภัย/ หอประชุมอำเภอปะนาเระ   หอประชุมอำเภอกะพ้อ หอประชุมอำเภอไม่แก่น หอประชุอำเภอยะรัง หอประชุมอำเภอมายอ หอประชุมอำเภอทุ่งยางแดง และให้ประชาชนทั่วไปที่มีข้อสงสัย ให้สามารถ สอบถาม ติดตาม ข้อมูลได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปัตตานี

 

SPMC NEWS ปัตตานี

About Dsky

Check Also

ทำไมต้องร้อง!! ยุติโครงการ สร้างอ่างเก็บนำ้ลำพะยา ยะลา “น่าเศร้า อยู่ห่างแค่ 2 ก้าว ไม่อาจยื่นหนังสือถึงมือนายกรัฐมนตรี”

(อับดุลสุโก ดิน …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *