Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การเมือง / 9 ม.ค.62 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พร้อมชี้เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น ชี้ชัดเจตนาของกลุ่มที่นิยมความรุนแรง

9 ม.ค.62 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พร้อมชี้เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น ชี้ชัดเจตนาของกลุ่มที่นิยมความรุนแรง

9 ม.ค.62 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พร้อมชี้เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น ชี้ชัดเจตนาของกลุ่มที่นิยมความรุนแรง


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 ม.ค.62 ที่หอประชุมใหญ่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อน กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมี พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข พร้อมด้วย นายธวัชชัย ฤทธากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผู้อพนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ กองอพนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายฉัตรชัย บางขวด ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ นางสาววันรพี ขาวสะอาด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเวทีเสวนา ทั้งนี้ก็เพื่อ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข อีกทั้งเพื่อเพื่อสร้างความเขชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่อง ของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดเป็น แห่งชาติและเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจาก


ความขัดแย้ง โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคสื่อสารมวลชน ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้ก็เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องหลักการ เป้าหมาย และรูปแบบของการ กระจายอำนาจที่เหมาะสม บนพนฐานความเป็นพหุสังคมของจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาเนาจักรไทย เป็นไปตามหลักสากล ไม่เป็นเงื่อนไขนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนโดยเปิด พื้นทีและสร้างสภาวะแวดล้อมทีมีความเชื่อมั่น เพื่อเป็นหลักประกันความ ปลอดภัยในเสรีภาพต่อการแสดงความคิดเห็นและพูดคุยของทุกกลมอ รอบด้าน สะท้อนถึงข้อกังวลของประชาชนทุกชาติพันธ์และศาสนา และส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด ชายแดนภาคใต้กับบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ต่างจากรัฐให้มี เอกภาพ และสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการเข้ามามีส่วนร่วม


ด้านพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเปิดเผยว่า ตนเคยได้กล่าวไว้ว่า เราจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่ม เห็นต่าง และกลุ่มที่เห็นด้วย ซึ่งเราต้องฟังทุกฝ่าย เราถึงจะมีการประเมินได้ว่า เวลามีการพูดคุยกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เขา มีความคิดเห็นว่าอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหลักการของคณะพูดคุยสันติสุขหลักการที่สำคัญ ก็คือเราจะต้องยึดถือเสียงส่วนใหญ่มากกว่าเสียงส่วนน้อย แต่ส่วนเสียงส่วนน้อยก็จะต้องได้รับประกันว่า ผู้ที่มีความเห็นต่าง จะต้องได้รับการดูแล และอีกประการหนึ่งก็คือคณะพูดคุยสันติสุขเคารพ เคารพ นายศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ของผู้ที่มีความเห็นต่าง รวมถึงผู้ที่อยู่เฉยๆและ ผู้ที่ให้การสนับสนุนเราก็เคารพเท่าเทียมกัน และยังได้คำนึงถึงอนาคต ของลูกหลานมากกว่าชื่อเสียงของคณะพูดคุย สำหรับการพูดคุยระหว่างคณะผู้ป่วยฝ่ายไทยกับทางมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมาที่กรุงเทพฯ เรามีหลักการตรงกันว่า เราจะพูดคุยกับทุกกลุ่ม โดยไม่มีการบังคับ โดยมีการแยกกลุ่มคุยกัน เพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน การที่จะนำมารวมกลุ่มและคิดเหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้ จึงจำเป็นต้องคุยกันทีละกลุ่ม เพื่อให้ทราบเป้าหมายว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มต้องการอะไร แล้วเอามาประเมิน ความต้องการรวมรวม ว่าต้องการอะไร อะไรที่รัฐบาลทำได้ อะไรที่รัฐบาลแก้ไขได้ก็จะแก้ไข อะไรที่เป็นกฎหมาย ก็ต้องเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ในการแก้ไขอย่างเช่นการกระจายอำนาจ ต้องกระจายขนาดไหน งบประมาณเดิมที่กระจายมาแค่นี้ขอมากหน่อย หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งจะต้องเป็นอะไรที่ต้องมีการพูดคุยกัน ส่วนสาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ตนว่าพี่น้องประชาชนแยกแยะถูก ว่าเจตนารมณ์ใครต้องการที่จะแสดงอะไรใครเป็นกลุ่มที่นิยมใช้ความรุนแรงในขณะนี้ประชาชน คงได้เห็นชัดว่าใครมีเจตนาทางการเมืองอะไรอย่างไร ผมคงไม่วิจารณ์ไปในรายละเอียดเพราะว่าพอคณะพูดคุยจะใช้เวที ในการพูดคุยเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ที่จะหาทางออกจากความรุนแรงด้วยการพูดคุย
ภาพ/ข่าว/สาเล็ม/ปัตตานี

About Dsky

Check Also

สัมภาษณ์พิเศษ…นักธุรกิจหนุ่มมุสลิมชายแดนใต้ ท่ามกลางความรุนแรง วิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ที่มองกลับกันคือโอกาสทางธุรกิจความสำเร็จ

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *