Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวรอบวัน / 17 ธ.ค. 61 นทพ.เร่งส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเลียงโค ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

17 ธ.ค. 61 นทพ.เร่งส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเลียงโค ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

17 ธ.ค. 61 นทพ.เร่งส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเลียงโค ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโค บ้านปิยา ตำบลปิยามุงมัง อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี พลตรี อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมอาชีพการเลียงโค พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ รุ่นที่ 1 จากจำนวน 12 รุ่น กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ กลับไปประกอบอาชีพการเลียงโคเนื้อ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้เลียงโคเนื้อของแต่ละจังหวัดกับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับเนื้อหาวิชาที่ทำการฝึกอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเลี้ยงโคขุนและการทำอาหารข้น การทำอาหารหยาบ, การผสมเทียมโคและการ ปรับปรุงพันธุ์โค. การแปรรูปเนื้อสัตว์, การท้าบัญชีครัวเรือน และการ จัดตั้งกลุ่ม ถือว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จงตั้งใจ เอาใจใส่ ติดตามความรู้ที่จะได้รับในการอบรมครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิน จำนวน 350 ราย

 
จากนั้น พลตรี อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบวัสดุอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ อาหารเสริม และแร่ธาตุก้อน ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันนี้นับว่าเป็นขวัญ และกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี โดยตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้. มีสมาชิก จำนวน 1,350 ราย มีรายได้จากการจำหน่ายโคของสมาชิก รวมกัน เป็นเงิน 30,794,612 บาท


โดยเฉพาะ ในปีงบประมาณ 2561 มีรายได้จากการจำหน่ายโค เป็นเงิน 15,462,362 บาท ซึ่งที่ผ่านมาเป้าหมายของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. คือ ให้สมาชิกกลุ่มผู้เลียงโคเนื้อ นทพ. มีรายได้จากการเลียงโคเนื้อลูกผสมที่เกิดจากการผสมเทียม น้ำเชื้อสายพันธุ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากการดำเนินการ ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้จากการจำหน่ายโคเพิ่ม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงอนุมัติให้มีการคัดเกษตรกรเข้ามา เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) ในพื้นที่ จชต. (3 จังหวัด และ 4 อำเภอ ของ จ.สงขลา) อีกจำนวน 350 ราย

ทีมข่าว Spmc News จ.ปัตตานี

About Dsky

Check Also

พ่อเมืองยะลา เปิดงานสมโภชหลักเมือง-กาชาดยะลาปี 62

ภาพ/ข่าว อับดุล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *